Use of microfibrillated cellulose (MFC) in paper-based functional devices

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Oskari Mertanen
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2014

Senast uppdaterad 2020-07-08 vid 06:29