BAPTISM, CHURCH, BELONGING - WHAT DO THE CORE GROUPS OF THE CHURCH THINK OF MEMBERSHIP OF THE SWEDISH CHURCH - SWEDISH - TILANDER,A

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: SUNDBACK S
Förläggare: UNIV TURKU
Publiceringsår: 1991
Tidskrift: Temenos
Tidskriftsakronym: TEMENOS
Volym: 27
Artikelns första sida, sidnummer: 191
Artikelns sista sida, sidnummer: 195
Antal sidor: 5
ISSN: 0497-1817

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 03:51