Två förvaltningsspråk

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Linnéa Henriksson
Förläggare: Finlands Kommunförbund
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2012
ISBN: 978-952-213-938-2
eISBN: 978-952-213-940-5

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 04:25