Språk i strategier: Spelar strategier någon roll för svensk service?

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Henriksson Linnéa
Editors: Stefan Sjöblom & Siv Sandberg
Publisher: Svenska Kulturfonden
Publication year: 2015
Book title: Makten att kombinera. Utmaningar vägval och handlingskraft i Svenskfinland
Start page: 184
End page: 208
ISBN: 978-951-9211-94-7

Last updated on 2020-29-05 at 04:05