Et sic venimus Romam. Latinska texter för teologer - latinankielisiä tekstejä teologeille

D5 Textbok, professionell handbok eller guide


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anni Maria Laato
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2009
Förläggare: Åbo Akademi, Teologiska fakulteten
Seriens namn: Studier i exegetik och judaistik utgivna av Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 7
ISBN: 978-952-12-2325-9

Senast uppdaterad 2020-12-07 vid 03:54