Thermal reactions of the major hydrocarbon components of biomass gasification gas

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petteri Suominen
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-12-3150-6

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 03:50