Krigsbreven höll familjen samman: Book review of: Sonja Hagelstam, Röster från kriget : En etnologisk studie av brevdialoger mellan frontsoldater och deras familjer 1941–1944 (Åbo Akademis förlag: Åbo, 2014).

E1 Popularised article, newspaper article


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anders Ahlbäck
Place: Helsingfors
Publication year: 2014
Journal: Hufvudstadsbladet
Issue number: 31 May

Last updated on 2019-14-12 at 03:01