Krigsbreven höll familjen samman: Book review of: Sonja Hagelstam, Röster från kriget : En etnologisk studie av brevdialoger mellan frontsoldater och deras familjer 1941–1944 (Åbo Akademis förlag: Åbo, 2014).

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Ahlbäck
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Hufvudstadsbladet
Nummer: 31 May

Senast uppdaterad 2019-15-12 vid 03:31