Om orsaker till marknadsorientering i kommuner i Finland och Sverige – tre möjliga förklaringar

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Linnéa Henriksson
Publiceringsår: 2003
Tidskrift: Nordisk administrativt tidsskrift
Volym: 84
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 54
Artikelns sista sida, sidnummer: 76

Senast uppdaterad 2019-18-09 vid 07:58