Skeppsbyggnadsavtalets rättsliga utgångspunkter

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Björn Sandvik
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 7-8
Artikelns första sida, sidnummer: 75
Artikelns sista sida, sidnummer: 81

Senast uppdaterad 2020-06-06 vid 06:17