Samtyckets betydelse i den digitala miljön

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Joachim Enkvist
Redaktörer: Staffan Skult
Förläggare: Ämnesföreningen Stadga
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Edita
Moderpublikationens namn: FESTSKRIFT - Ämnesföreningen Stadga r.f. 1996–2016
Artikelns första sida, sidnummer: 17
Artikelns sista sida, sidnummer: 30
ISBN: 978-951-37-7026-6

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 03:59