Språkbarometern 2004-2016: Språkklimat och språklig service i tvåspråkiga kommuner

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marina Lindell
Förläggare: Justitieminsiteriet
Publiceringsår: 2016
eISBN: 978-952-259-543-0

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 02:38