Håkan Erik Ringbom: In Memoriam

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Roger D. Sell
Förläggare: The Finnish Society of Sciences and Letters
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Sphinx
Nummer: 2015-2016
Artikelns första sida, sidnummer: 93
Artikelns sista sida, sidnummer: 98

Senast uppdaterad 2020-23-02 vid 04:27