Microtubule and microtubule associated protein anomalies in psychiatric disease

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Francesca Marchisella, Eleanor T Coffey, Patrik Hollos
Förläggare: Wiley & Sons Inc.
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Cytoskeleton
Volym: 73
Nummer: 10
Artikelns första sida, sidnummer: 596
Artikelns sista sida, sidnummer: 611
eISSN: 1949-3592

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 04:59