Doing Fashion : bricolage, mess, and multiplicity

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Astrid Huopalainen
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Antal sidor: 368
ISBN: 978-951-765-844-7
eISBN: 9789517658447

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 05:54