Fokusgruppmetoden: Ett sätt att skapa en givande dialog mellan biblioteket och kunderna

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eva Höglund
Förläggare: Finlands svenska biblioteksförening
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Bibban
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 14
Artikelns sista sida, sidnummer: 15

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 09:16