Let's play hockey. Ishockeymusikens funktioner

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kaj Ahlsved
Förläggare: Suomen musiikkitieteellinen seura
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Musiikki
Volym: 44
Nummer: 1-2
Artikelns första sida, sidnummer: 76
Artikelns sista sida, sidnummer: 106

Senast uppdaterad 2019-16-12 vid 03:11