Ett dödande engagemang.: En tulldetektivs fatala jakt på spritsmugglare.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fredrik Nilsson
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Budkavlen
Volym: årgång 95
Artikelns första sida, sidnummer: 11
Artikelns sista sida, sidnummer: 23

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 02:50