The Complexity of Sustainability: Ett tvärvetenskapligt kursexperiment

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Peter Ehrström, Lily-Ann Wolff, Pia Sjöblom
Publisher: Peda-forum
Publication year: 2016
Journal: Yliopistopedagogiikka
Volume number: 23
Issue number: 2
Start page: 17
End page: 19
eISSN: 2242-8070


Abstract

Ett nytt kurskoncept med temat hållbar utveckling har förverkligats under två läsår vid Åbo Akademi. Den tvärvetenskapliga kursen är ett exempel på ett gemensamt utvecklingsarbete mellan lärare från flera ämnen. Den heterogena målgruppen har bestått av studenter med såväl olika ämnes- som kulturell bakgrund. Vid slutseminarierna har alla lärare och studenter bytt erfarenheter genom de valbara specifika projekt som deltagarna fördjupat sig i. Undervisning och kommunikation under kursen har möjliggjorts med hjälp av digital teknik. Såväl studenter som lärare har upplevt kursen som fräsch och aktuell.


Keywords

Ekonomisk hållbarhet, Hållbar utveckling, Miljö, Rural, Social hållbarhet, Sustainability, Urban


Documents


Last updated on 2020-19-01 at 02:46