Framtida berättelser: Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Heidi Höglund, Ria Heilä-Ylikallio
Publication year: 2016
Publisher: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Title of series: Rapport från fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Number in series: 39
ISBN: 978-952-12-3482-8
eISBN: 978-952-12-3483-5
ISSN: 2343-2373


Abstract

Hur tar sig berättande uttryck i olika format, i olika medier, i olika kulturer och med olika syften? Vilka betydelser kan detta ha för lärande, undervisning, identitet och meningsskapande? Samtida och framtida textkulturer utmanar föreställningar om berättande liksom föreställningar om språk, litteratur och kommunikation. Vilka berättelser, i vid mening, skapas och vilka berättelser får plats i modersmålsdidaktisk forskning och praktik? Möjligheterna att i och genom de digitala medierna utveckla expressiva och avancerade berättelser där ”läsaren” i hög grad erbjuds, och förutsätts, medverka öppnar upp för didaktiskt relevanta frågeställningar och möjligheter. Nya textvärldar och ändrade förutsättningar för textskapande och textläsande erbjuder och frammanar till en rad olika frågeställningar med relevans för modersmålsdidaktisk forskning och praktik.

I rapporten Framtida berättelser samlas nordiska forskare för att från olika perspektiv tillsammans begrunda hur modersmålsdidaktisk forskning och praktik kan förstås, studeras, utövas och utvecklas. Den refereegranskade rapporten är ett resultat av den femte nordiska modersmålsdidaktiska konferensen, NNMF5, som ägde rum vid Åbo Akademi i Vasa i december 2015. Bidragen i rapporten består av ett urval artiklar baserade på presentationer framförda på konferensen.


Keywords

L1 Education


Documents


Last updated on 2019-16-12 at 03:16