Semantic and Fuzzy Modelling of Human Behaviour in Smart Spaces. A case study on Ambient Assisted Living and Remote Rehabilitation

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Díaz Rodríguez N, Cuéllar MP, Lilius J, Delgado Calvo-Flores M
Redaktörer: Bailón-Moreno R
Förläggare: http://hdl.handle.net/10481/32082
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Conference proceedings PDF online
Moderpublikationens namn: I Congreso Nacional Multidisciplinar de Jóvenes Investigadores, I CNMJI (The National Multidisciplinary Congress of Young Researchers). Granada (Spain).
Artikelns första sida, sidnummer: 346
Artikelns sista sida, sidnummer: 346

Senast uppdaterad 2019-16-09 vid 07:48