Exploiting Smart Spaces for Interactive TV Applications Development

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Saleemi MM, Díaz Rodríguez N, Lilius J
Förläggare: Springer US
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Journal of Supercomputing
Volym: 70
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 1200
Artikelns sista sida, sidnummer: 1217

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 05:36