Turku Centre for Computer Science, Annual Report 2013

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Irmeli Laine, Johan Lilius, Tomi Mäntylä, Ion Petre, Outi Tuohi, Ilona Tuominen
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-12-3052-3

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 04:58