Universitetsämnet modersmålets didaktik i Finland – ett lärarutbildningsperspektiv

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ria Heilä-Ylikallio, Anna-Lena Østern
Redaktörer: Sigmund Ongstad
Förlagsort: Oslo
Publiceringsår: 2012
Förläggare: Novus forlag
Moderpublikationens namn: Nordisk morsmålsdidaktikk. Forskning, felt og fag
Artikelns första sida, sidnummer: 108
Artikelns sista sida, sidnummer: 141
ISBN: 978-82-7099-698-8


Dokument


Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 04:15