Knowledge Management from a Big Data Perspective

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ming Zhan, Cecilia Fredriksson, Gunilla Widén
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Informaatiotutkimus
Volym: 35
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 85
Artikelns sista sida, sidnummer: 86

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 04:55