Kommentar till Anders Chydenius Svar till Anna Kristina Silahka

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gustav Björkstrand
Redaktörer: Maren Jonasson, Pertti Hyttinen
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Moderpublikationens namn: Anders Chydenius samlade skrifter. Band 5, Religiösa skrifter 1775-1793
Artikelns första sida, sidnummer: 386
Artikelns sista sida, sidnummer: 392
ISBN: 978-951-583-241-2
ISSN: 0039-6842

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 03:06