Om Tove Janssons bildpoetik – en brevväxling

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund, Maria Laukka
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Horisont
Volym: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 18
Artikelns sista sida, sidnummer: 24


Nyckelord

Tove Jansson

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 04:17