"Som brännjärn i ett djur". Reflektioner kring kroppsligheten i Per Olov Enquists berättande

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Freja Rudels
Förläggare: Granskaren rf.
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 41
Artikelns sista sida, sidnummer: 49


Dokument


Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 05:15