Real‐Time Label‐Free Monitoring of Nanoparticle Cell Uptake

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Suutari T, Silen T, Sen Karaman D, Saari H, Desai D, Kerkelä E, Laitinen S, Hanzlikova M, Rosenholm JM, Yliperttula M, Viitala T
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Small
Volym: 12
Nummer: 45
Artikelns första sida, sidnummer: 6289
Artikelns sista sida, sidnummer: 6300
ISSN: 1613-6829
eISSN: 1613-6829

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 06:51