Shape engineering boosts antibacterial activity of chitosan coated mesoporous silica nanoparticle doped with silver: a mechanistic investigation

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sen Karaman D, Sarwar S, Desai D, Björk E, Odén M, Chakrabarti P, Rosenholm J, Chakraborti S
Förläggare: Royal Society of Chemistry
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Journal of Materials Chemistry. B
Volym: 4
Nummer: 19
Artikelns första sida, sidnummer: 3292
Artikelns sista sida, sidnummer: 3304
eISSN: 2050-7518

Senast uppdaterad 2019-14-12 vid 05:12