Effective mathematics teaching in Finnish and Swedish teacher education discourses

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kirsti Hemmi, Andreas Ryve
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Journal of Mathematics Teacher Education
Volym: 18
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 501
Artikelns sista sida, sidnummer: 521
eISSN: 1573-1820

Senast uppdaterad 2019-19-10 vid 04:51