Introduktion/Introduction. Tema: Religion/Theme: Religion

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Redaktörer: Mia Österlund, Åsa Warnqvist
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Förläggare: Svenska barnboksinstitutet
Moderpublikationens namn: Barnboken. Journal of Children's Literature Research
Volym: 38
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 3
ISSN: 2000-4389

Senast uppdaterad 2019-10-12 vid 02:58