Anders Chydenius teologiska åskådning

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Gustav Björkstrand
Editors: Maren Jonasson, Pertti Hyttinen
Publication year: 2016
Publisher: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Book title: Anders Chydenius samlade skrifter. Band 5, Religiösa skrifter 1775-1793
Start page: 32
End page: 61
ISBN: 978-951-583-241-2
ISSN: 0039-6842

Last updated on 2020-03-04 at 09:09