Inledning till djurskyddslagstiftningen i Finland

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Birgitta Wahlberg
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Lag och Bok
ISBN: 978-952-68219-0-0


Abstrakt

Denna bok är avsedd att fungera som en introduktion till djurskyddslagstiftningen i Finland och till vissa delar även inom EU. I boken presenteras de allmänna principer som djurskyddslagstiftningen bygger på samt en mer detaljerad genomgång av hur vissa djurrättsliga frågeställningar är reglerade. I slutet av boken skildras även några nyare synsätt på hurdan djurens ställning inom rättsordningen kunde vara. Avsikten är att inbjuda läsaren till reflektioner och diskussioner kring temat.

Senast uppdaterad 2020-07-07 vid 05:03

Dela länk