Paper-based electrodes for cell-substrate impedance spectroscopy

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Natalia Lvova
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Antal sidor: 52

Senast uppdaterad 2019-15-12 vid 03:21