SPECTA: A Formal Specification Language for Content Transfer Algorithms

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petter Sandvik
Förläggare: IEEE
Publiceringsår: 2014
Förläggare: IEEE Computer Society Institute of Electrical and Electronic Engineers
Moderpublikationens namn: The 15th IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM 2014)
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 4
ISBN: 9781479947850

Senast uppdaterad 2019-16-10 vid 03:02