Att handskas med mångfald: estniska eliters diskurser om minoriteter

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Mikko Lagerspetz, Tanel Vallimäe
Editors: Mika Helander, Karin Creutz
Place: Helsingfors
Publication year: 2015
Publisher: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
Book title: Tala om mångfald! Minoriteter, media och kulturpolitik i Finland.
Title of series: SSKH meddelanden
Number in series: 79
Start page: 109
End page: 125
ISBN: 978-952-10-8828-5
ISSN: 1235-3892

Last updated on 2020-07-04 at 06:12