The pricing of industrial services

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Natalia Reen
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Antal sidor: 260
ISBN: 978-951-765-734-1

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 06:15