Arvoperustan merkitys oppimisessa ja opettamisessa

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anne Kasén, Carola Wärnå-Furu
Editors: Terhi Saaranen, Meeri Koivula, Heidi Ruotsalainen, Carola Wärnå-Furu, Leena Salminen
Publication year: 2016
Publisher: Tietosanoma
Book title: Terveysalan opettajan käsikirja
Start page: 88
End page: 96
ISBN: 978-951-885-398-8

Last updated on 2020-29-05 at 03:16