Cult and Cosmos : Tilting Toward a Temple-Centered Theology

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Stefan Green
Förläggare: Svenska exegetiska sällskapet
Förlagsort: Uppsala
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Svensk exegetisk årsbok
Volym: 81
Artikelns första sida, sidnummer: 253
Artikelns sista sida, sidnummer: 255
eISSN: 2001-9424


Nyckelord

Bible, Temple

Senast uppdaterad 2020-23-01 vid 04:29