Baltic Science Network - Setting the Scene

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Paula Lindroos
Förläggare: Uppsala University, Baltic University Programme
Förlagsort: Uppsala, Sweden
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Baltic University Programme Newsletter
Tidskriftsakronym: BUP Newsletter
Nummer: 48
Artikelns första sida, sidnummer: 4
Artikelns sista sida, sidnummer: 4

Senast uppdaterad 2020-22-09 vid 05:45