Lifted polyhedral approximations in convex mixed integer nonlinear programming

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan Kronqvist, Andreas Lundell, Tapio Westerlund
Redaktörer: Ana Maria A. C. Rocha, M. Fernanda P. Costa, Edite M. G. P. Fernandes
Förlagsort: Braga
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Universidade do minho
Moderpublikationens namn: Proceedings of the XIII Global Optimization Workshop, GOW'16, 4-8 September 2016
Artikelns första sida, sidnummer: 117
Artikelns sista sida, sidnummer: 120
ISBN: 978-989-20-6764-3


Abstrakt

Here we illustrate the advantage of utilizing a lifted polyhedral approximation, resulting in a tighter polyhedral approximation. The tighter approximation can greatly improve the performance of solvers based on polyhedral approximations, and the benefits are demonstrated by a numerical comparison.

Senast uppdaterad 2019-14-12 vid 03:15