Electrochemical polymerization and characterization of a poly(azulene)-TiO2 nanoparticle composite film

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rose-Marie Latonen, Beatriz Meana Esteban, Carita Kvarnström, Ari Ivaska
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2009
Tidskrift: Journal of Applied Electrochemistry
Volym: 39
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 653
Artikelns sista sida, sidnummer: 661


Nyckelord

composite, Electropolymerization, in-situ spectroelectrochemistry, polyazulene, TiO2

Senast uppdaterad 2019-12-12 vid 02:37