En resa in i det rasbiologiska hjärtat. Recension av Maja Hagerman, Käraste Herman. Rasbiologen Herman Lundborgs gåta (Stockholm: Norstedts, 2015).

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fredrik Petersson
Förläggare: Föreningen Granskaren r.f.
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 7-8
Artikelns första sida, sidnummer: 97
Artikelns sista sida, sidnummer: 100

Senast uppdaterad 2020-05-08 vid 04:15