Att leda (med) vårdvetenskaplig kunskap.

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Yvonne Näsman
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Vård i fokus
Volym: 31
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 10
Artikelns sista sida, sidnummer: 14


Nyckelord

caritative leadership, knowledge management

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 04:40