Språkinriktat arbete och bekräftande mångfald stöder alla elevers lärande

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anna Slotte, Liselott Forsman
Editors: Annika Westerholm, Gun Oker-Blom
Publisher: Utbildningsstyrelsen
Place: Helsingfors
Publication year: 2016
Book title: Språk i rörelse – skolspråk, flerspråkighet och lärande
Title of series: Guider och handböcker
Number in series: 4
Start page: 102
End page: 125
ISBN: 978-952-13-6326-9
eISBN: 978-952-13-6327-6
ISSN: 1798-906X

Last updated on 2020-05-08 at 04:44