Språkinriktat arbete och bekräftande mångfald stöder alla elevers lärande

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Slotte, Liselott Forsman
Redaktörer: Annika Westerholm, Gun Oker-Blom
Förläggare: Utbildningsstyrelsen
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2016
Moderpublikationens namn: Språk i rörelse – skolspråk, flerspråkighet och lärande
Seriens namn: Guider och handböcker
Nummer i serien: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 102
Artikelns sista sida, sidnummer: 125
ISBN: 978-952-13-6326-9
eISBN: 978-952-13-6327-6
ISSN: 1798-906X

Senast uppdaterad 2020-06-08 vid 04:49

Dela länk