Pratiques de l'ici, altérité et identité dans six romans québécois des années 1989-2002

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lindberg Svante
Förläggare: Stockholm University
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2005
Antal sidor: 231
ISBN: 91-85059-18-8


Nyckelord

Contemporary francophone novel, French, Literature studies, litteraturvetenskap, Québec literature

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 05:35