Keratin 8-deletion induced colitis predisposes to murine colorectal cancer enforced by the inflammasome and IL-22 pathway

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Julia O. Misiorek, Iris A.K. Lähdeniemi, Joel H. Nyström, Valeriy M. Paramonov, Josef A. Gullmets, Helena Saarento, Adolfo Rivero-Müller, Trine Husøy, Pekka Taimen, Diana M. Toivola
Förläggare: Oxford University Press
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Carcinogenesis
Volym: 37
Nummer: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 777
Artikelns sista sida, sidnummer: 786
eISSN: 1460-2180

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 03:16