Monstruös idéhistoria (Recension av Jonnie Erikssons avhandling Monstret & människan 2010)

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Freja Rudels
Förläggare: Granskaren rf.
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Finsk Tidskrift
Nummer: 7-8
Artikelns första sida, sidnummer: 401
Artikelns sista sida, sidnummer: 404

Senast uppdaterad 2020-25-01 vid 04:12